Bli cykelvänligare med hjälp av en handlingsplan

Många arbetsplatser vill bli cykelvänligare men vet kanske inte var man ska börja eller hur man ska gå vidare med sitt befintliga arbete för att bli cykelvänligare.

Vi på Cykelvänligast har tagit fram en mall till handlingsplan för er som vill ha stöd i att sätta upp en plan för hur ni ska bli cykelvänligare. Boka gärna in ett samtal med oss på Cykelvänligast för att ta fram en handlingsplan och sätta upp mål tillsammans – anmäl ert intresse till info@cykelvanligast.se!

Instruktioner

Steg 1: Boka in ett möte med berörda personer på arbetsplatsen, t.ex. någon från ledningen, HR-avdelningen eller eventull grupp med ansvar för cykelfrågor. Bjud också in Cykelvänligast till mötet om ni vill ha extra stöd. Utse en sekreterare som fyller i mallen.

Steg 2: Gå igenom mallen för handlingsplan på mötet, steg för steg. Gör först en nulägesanalys kring hur arbetsplatsen jobbar för att främja cykling till, från och i jobbet i dagsläget.

Steg 3: Beskriv sedan vilket syfte ni har med att delta i Cykelvänligast och sätt upp några mål som ni vill uppnå med ert arbete.

Steg 4: Efter att ni gjort nulägesanalysen, beskrivit syfte och satt upp mål är det dags att ta fram en åtgärdsplan. Vilka kriterier vill ni uppfylla och när? Hur ska ni göra för att uppfylla kriteriet och vem har ansvar för genomförandet?

Steg 5: Nästa steg är att ta fram en plan för hur, när och av vem arbetet ska följas upp.

Steg 6: Nu är det dags att börja jobba enligt åtgärdsplanen för att nå de uppsatta målen! Efter mötet bör någon/några av deltagarna ta ansvar för att sammanställa alla punkter i ett dokument och dela det med övriga mötesdeltagare. Boka eventuellt in ett uppföljningsmöte.

Vill ni ha chans att vinna pris för årets cykelvänligaste arbetsplats, årets nykomling eller årets cykelidé gäller det att ha uppdaterat era uppfyllda kriterier här på cykelvänligast.se senast 30 november.

Kontakt