Förmånscykel – så funkar det!

Den 20 mars höll Cykelvänligast i årets första webbinarium, denna gång på temat förmånscyklar.

Först berättade Lydia Olofsgård från Energikontor Norra Småland om hur en arbetsplats kan gå tillväga för att erbjuda förmånscyklar med utgångspunkt från energikontorets handbok om förmånscyklar.

Sedan fick vi höra Hanna Malm från Örebro kommun berätta om den resvaneundersökning som kommunen genomförde 2020 bland de som hade köpt förmånscyklar och vad resultatet visade kring deras resvanor.

Missade du webbinariet? Titta på inspelningen här


Vad är en förmånscykel?

Förmånscyklar är vanliga cyklar, elcyklar och låd/lastcyklar som en arbetsgivare låter anställda leasa vanligen till ett bruttolöneavdrag. Efter leasingperioden (vanligtvis tre år, men ett fåtal aktörer erbjuder en period på ett år) kan den anställde välja att lämna cykeln åter eller köpa ut den till marknadspris. Den anställde kan använda cykeln i tjänsten och på sin fritid, och ofta tillåts anställda teckna flera cyklar per individ, så att t.ex. en familjemedlem också kan få tillgång till en cykel trots att denne inte arbetar på arbetsplatsen. För arbetsgivare kostar det ingenting att erbjuda förmånscyklar.

Varför skaffa en förmånscykel?

  • Den anställde får en genomsnittlig rabatt på 15-30% vid köp av förmånscykel med bruttolöneavdrag.
  • Den anställde erbjuds eventuellt förlängd garanti och försäkringsvillkor som är svåra att teckna själv. T.ex. kan en anställd slippa (inte bara skjuta upp) betalning under en längre sjukskrivningsperiod och också slippa betalning vid längre föräldraledighet, samt få en ny cykel vid stöld.
  • En anställd som gärna håller sig uppdaterad med nya cyklar kan enkelt byta efter leasingperiodens slut.
  • En anställd som byter en stillasittande arbetspendling mot cykel- eller elcykelpendling gör en stor investering i den egna hälsan. Personer som cykelpendlar till arbetet har en nästan halverad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer jämfört med de som bilpendlar.
  • Cykelpendling är i jämförelse med bilpendling betydligt billigare, och ofta också mer tidseffektivt.
  • Om den anställdes alternativ är att köpa en cykel på avbetalning för att kunna bryta upp kostnaden så hade den anställda fått betala betydligt mer än marknadspris för samma cykel som den anställde genom ett bruttolöneavdrag istället får rabatt på.

Tips till arbetsplatser som vill erbjuda förmånscyklar

  • Förmånscyklar berör flera funktioner i en organisation och det är viktigt att alla dessa är involverade redan när ett beslut om förmånscyklar planeras. Dessa är upphandlare, HR-resurser, lönehandläggare eller lönespecialist och hållbarhetsstrateg, mobilitetsstrateg eller liknande.
  • Tänk till kring val av cyklar som ska erbjudas. Gärna en blandning av vanliga cyklar, elcyklar och lådcyklar eller cykelkärror, med fokus på cyklar för cykelpendling. Alltför dyra cyklar kan innebära utmaningar ifall en anställd sedan säger upp sig och behöver betala av hela kostnaden för cykeln i ett svep.
  • Flera leverantörer inkluderar försäkring vid sjukskrivning och föräldraledighet, i vissa fall även sänkt självrisk vid stöld. Detta förenklar den administrativa hanteringen mycket och ger nöjda anställda – inkludera gärna detta krav i upphandlingen.

Källa: Förmånscyklar – varför och hur då? En handledning för arbetsgivare (2022). Energikontor Norra Småland

Kontakt