“Det sitter i ryggraden att alltid välja cykeln”

Genom strategiska cykelsatsningar, peppig nudging och kul cykelaktiviteter har Lundbaserade studentbostadsföretaget AF Bostäder lyckats uppnå fem av fem stjärnor på Cykelvänligast. Här berättar medarbetarna Louise och Elin mer om hur de gjort cykeln till det naturliga sättet att ta sig fram.

Hur jobbar ni med att underlätta för fler att välja cykeln till, från och i jobbet?

– Vi vill på olika sätt underlätta och uppmuntra till cykling både till, från och i jobbet. När det gäller cykelpendling har vi bland annat ett låst cykelförråd inomhus där företagscyklar samsas med privata cyklar. I cykelrummet finns även möjlighet att serva sin cykel med hjälp av diverse verktyg samt cykelpump. Medarbetarna på AF Bostäder har också tillgång till omklädningsrum och duschar i anslutning till arbetsplatsen för att ge förutsättningar att cykelpendla till jobbet även om det blir en svettig tur. Årligen erbjuds cykelservice till de anställdas privata cyklar för att underhålla cyklarna så att cykelpendling till jobbet blir möjlig på ett säkert sätt. För att få chansen att testa på att pendla till jobbet med elcykel innan man väljer att göra den investeringen har vi också erbjudit våra anställda att låna hem en elcykel tillfälligt.

– AF Bostäders verksamhet är uppdelad på tre kontor i cykelvänliga Lund och våra medarbetare verkar på olika bostadsområden som även de är utspridda i staden. Enligt vår resepolicy ska alla resor på mindre än fem kilometer göras med hjälp av cykel vilket täcker hela vårt bostadsbestånd. På kontoren finns det både flera vanliga cyklar och elcyklar att använda i tjänsten samt utrustning såsom cykelhjälmar och varselväst.

– Vi väljer även att uppmuntra och inspirera till cykling både privat och i jobbet med diverse cykelaktiviteter på och utanför arbetstid. Det är också en del av våra friskvårdsinsatser att erbjuda rörelse genom cykling. Vi har bland annat varit på cykelutflykt till Alnarp, cyklat mountainbike i skogen, cyklat dressin samt haft medarbetare som instruerat spinningpass!

Elin och Louise är ansvariga för arbetet med att främja cykling på AF Bostäder.

Varför är det viktigt att vara en cykelvänlig arbetsplats?

– Lund är en utpräglad cykelstad och i studentlivet är cykeln ett givet transportmedel. Sedan länge erbjuder vi studenterna en cykelvänlig boendemiljö. För några år sedan kom vi på att vi borde ha samma fokus på cykling även för oss själva. Vi köpte in ett antal cyklar och peppade medarbetarna att avstå bilen vid kortare ärenden. Snart övergick det i en strategisk satsning på klimat, trivsel och hälsa.

Hur har arbetet med att främja cykling tagits emot av era kollegor?

– Till en början var det en omställning för de som kört mycket i tjänsten. Vi jobbade mycket med påminnelser och nudging i form av till exempel tävlingar och peppande budskap. Vi tog även in förslag från medarbetarna för att underlätta omställningen vilket bland annat resulterade i att elcyklar köptes in och det gavs möjlighet att få en personlig cykelhjälm. Ledningen föregick med gott exempel och var snabba med att börja ta cykeln. Nu sitter det i ryggraden att alltid välja cykeln, det har blivit det naturliga sättet att ta sig runt.

Vad ser ni plattformen Cykelvänligast kan bidra med i ert arbete?

– Den hjälper oss att samordna arbetet samt checka av vad vi redan erbjuder på arbetsplatsen när det gäller cykelvänliga insatser och vad vi saknar och bör satsa på härnäst. Det är även inspirerande att se vad andra företag gör för sina anställda och få idéer på hur vi skulle kunna implementera samma sak. Genom att vara med på Cykelvänligasts plattform visar vi även våra hyresgäster och andra intressenter att det är en prioriterad fråga för AF Bostäder att vara en cykelvänlig arbetsplats.

Genom strategiska cykelsatsningar och peppig nudging har cykeln blivit det naturliga sättet att ta sig fram för medarbetarna på AF Bostäder.

Louise och Elins bästa tips för att bli en cykelvänligare arbetsplats

  • Bilda en arbetsgrupp som ansvarar för frågan och agerar ambassadörer ut mot företaget. Det är även viktigt att få med sig ledningen genom att visa vilka fördelar arbetet med cykelvänlig arbetsplats för med sig i hållbarhetsarbetet i stort och för att besluta om de strategiska förändringarna. 

  • Börja med att plocka de lågt hängande frukterna och checka av de insatser ni redan gör eller enkelt kan genomföra. Gör en plan för de kommande åren med vilka insatser ni vill genomföra. Det är svårt att göra allt på en gång, därför kan det vara enklare att portionera ut det som ska genomföras! 

  • Genom att försöka förnya arbetet från år till år och hitta på roliga cykelaktiviteter med hela företaget påminns medarbetarna om fördelarna med cykling både för klimat och hälsa. Det krävs kontinuerliga påminnelser, något som också kan göras genom till exempel nudging. 

  • Tänk på att få med er medarbetarna i arbetet för att engagera och på så vis lättare kunna genomföra förändringar, till exempel genom att ge möjlighet att lämna förslag.

Vill du också jobba på en cykelvänligare arbetsplats? Läs mer om hur Cykelvänligast kan stötta er här!

Kontakt