Registrering

OBS! Registrering av lag till Cykelutmaningen görs i ett annat formulär – vänligen fyll i detta formulär.

Click or drag a file to this area to upload.

”Information om behandling av personuppgifter Cykelfrämjandet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera ert deltagande i projektet, genomföra coachning samt skicka ut projektets nyhetsbrev. På https://cykelframjandet.se/integritetspolicy/ finns mer information om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter.”