Kartlägg jobbresorna med en resvaneundersökning

Vill ni göra det enklare för era medarbetare att resa hållbart till, från och i jobbet? Då är ett bra första steg att kartlägga hur resvanorna på arbetsplatsen ser ut idag. Nu i oktober erbjuder Cykelvänligast alla deltagande arbetsplatser att genomföra en resvaneundersökning. Dessutom hjälper vi till att analysera svaren – helt utan kostnad!

Vad är en resvaneundersökning?

Syftet med Cykelvänligasts resvaneundersökning är att hjälpa deltagande arbetsplatser att kartlägga hur medarbetarna reser till, från och i jobbet. Undersökningen bygger på en digital enkät där medarbetarna får svara på frågor om exempelvis hur långt man har till jobbet och vilka transportmedel man väljer under olika delar av året.

Varför ska man göra en resvaneundersökning?

Vill man som arbetsgivare underlätta för medarbetarna att resa hållbart till, från och i jobbet så är ett bra första steg att kartlägga hur resvanorna på arbetsplatsen ser ut idag. En resvaneundersökning ger en bra nulägesbild av hur långt medarbetarna har till jobbet och vilka transportmedel de väljer idag. Utifrån resultaten på undersökningen kan arbetsgivaren enklare se vilka åtgärder och satsningar som skulle underlätta för medarbetarna att resa mer hållbart. Genom att exempelvis göra det smidigare och roligare för medarbetarna att välja cykeln kan arbetsplatsen också minska sina utsläpp, stärka sin attraktivitet som arbetsgivare och hjälpa medarbetare som vill komma in i mer hälsosamma vanor.

Hur går resvaneundersökningen till?

Alla arbetsplatser som deltar i Cykelvänligast får en länk till en digital enkätundersökning som medarbetarna kan svara på. Undersökningen tar bara några minuter att fylla i och svaren är helt anonyma. Sista dag att svara på höstens resvaneundersökning är den 14 oktober. Efter det sammanställer vi resultaten och hjälper dessutom till att analysera dem – självklart helt utan kostnad!

Hur kan man använda resultaten?

Resultatet av en resvaneundersökning ger en bra fingervisning om vilka åtgärder och satsningar som skulle underlätta för medarbetarna att resa med hållbart till, från och i tjänsten. Är det till exempel många som redan cyklar är det värt att se över hur arbetsplatsen kan göra pendlingen smidigare genom åtgärder som väderskyddad cykelparkering, tillgång till cykelverktyg eller möjlighet att byta om och duscha. Är det istället många som har långt till jobbet och därför svårare att välja cykeln kan arbetsplatsen titta på möjligheten att erbjuda tjänstecyklar med elassistans som medarbetarna kan använda till, från och i jobbet. Vill ni ha ytterligare rådgivning kring hur ni kan tolka resultaten är ni välkomna att höra av er till vår projektledare.

Vill ni också genomföra en resvaneundersökning bland era medarbetare – helt gratis? Anmäl er arbetsplats till Cykelvänligast här!

Kontakt